Dilemma: zonnepanelen of een zonneboiler?

Mike avatar

Mike op 23-02-2015

Dat zonne-energie een meerwaarde is staat buiten kijf. Maar wat als u om budgettaire redenen een keuze moet maken tussen zonnepanelen en een zonneboiler? Wat is dan de verstandigste keuze? In dit stuk worden beide systemen vergeleken op energieopbrengst, terugverdientijd en installatiegemak bij renovatie.

zonnepanelen of zonneboiler

Opbrengst per vierkante meter

Wanneer u enkel zou kijken naar energetische opbrengst, dan is de keuze voor een zonneboiler snel gemaakt. Een zonneboiler genereert vier keer zoveel energie per vierkante meter dan zonnepanelen (ook wel fotovoltaïsch paneel of PV-paneel genoemd). Betekend dit ook dat een zonneboiler economisch interessanter is? Dat hangt af van de premies waar u eventueel voor in aanmerking komt. In bestaande woningen of als de bouwvergunning is ingediend voor 1 januari 2014 komt u in aanmerking voor de netbeheerderpremie van €550 per vierkante meter zonnecollectoren. Als u daarboven op ook nog aanspraak maakt op de renovatie- of verbeteringspremie van de Vlaamse overheid is een zonneboiler financieel aantrekkelijker. Wanneer u geen premies ontvangt is dit niet het geval.

Grote gezinnen profiteren meer

Wat ook belangrijk is, naast eventuele premies, is het verbruik. Een gezin van 2 zuinige personen of een gezin dat bestaat uit 6 personen maakt nogal een verschil. De meerkost van een zonneboiler is beperkt, maar de energiewinst is wel vele malen groter. Dit geldt niet voor een PV-installatie. De prijs die je betaalt per kilowattpiek (kWp) is bij een PV-installatie minder afhankelijk van de grootte van de installatie.

Terugverdientijd zonneboiler

Het is lastig om voor een zonneboiler een terugverdientijd naar voren te schuiven. Dit verschilt echt enorm, van vijf tot wel vijftig jaar, dit hangt af van de kostprijs, verbruik, premies en andere factoren die het rendement beïnvloeden. Niet alleen de oriëntatie en hellingshoek van de zonnecollectoren spelen een rol van betekenis, maar ook de isolatie van het opslagvat en de leidingverliezen.

Terugverdientijd PV-panelen

In vergelijking met een nieuwe condenserende ketel bedraagt de meerkost van een zonneboiler voor een gezin van drie of vier personen ruim €3.000, dit is exclusief de btw. Wanneer dat zelfde gezin een zonneboiler aan een bestaande ketel of warmtepomp koppelt, dan betalen zij al snel €5.000 extra.
Een gemiddelde PV-installatie, met een productie van 3.500 kWh elektriciteit per jaar, kost ongeveer €8.000. Van een PV-installatie kunt u echter wel, in tegenstelling tot een zonneboiler, onafhankelijk van de grootte van de installatie wel altijd uitgaan van ongeveer dezelfde terugverdientijd. Deze ligt op dit moment rond de tien jaar.

Benodigde oppervlakte

Beide systemen hebben hun voor- en nadelen. Ten eerste wat betreft de te installeren oppervlakte aan panelen. PV-panelen hebben gemiddeld 30 m² nodig tegenover 3 á 4 m² voor zonnecollectoren. Daarnaast moet u bij fotovoltaïsche panelen de schaduw vermijden, anders zal het rendement aanzienlijk dalen.

Aandachtspunten renovatie

De plaatsing van een PV-installatie levert bij bestaande woningen een stuk minder problemen op dan een zonneboiler. Hieronder enkele aandachtspunten.

Zonneboiler

Stelt u zich een huis voor met twee verdiepingen en een zolder, dat zonnecollectoren wilt aanbrengen op een hellend dak. De cv-ketel voor naverwarming staat in de kelder. Dan wordt er veel warme verloren in het circuit tussen de collector en de naverwarming. Daarnaast is er een zware circulatiepomp nodig en moeten de leidingen van en naar de collector weggewerkt worden in het gebouw. Wanneer de badkamer op de verdieping ligt, is er aanzienlijk veel warmteverlies in de leidingen tussen het boilervat en de badkamer.

PV-panelen

Bij een PV-installatie weegt de leidinglengte niet door op het rendement van de installatie. Ook zijn de leidingen een stuk dunner en gemakkelijk om te integreren in uw woning. Bovendien is het ook niet verboden om deze aan de buitenkant het gebouw te leggen.

Conclusie PV-panelen of zonneboiler

Een PV-installatie met een opbrengst van 3.500 kWh per jaar kost ongeveer €8.000, exclusief btw. Deze investering heeft u in tien jaar terugverdiend.
Een zonneboiler kost, in vergelijking met een condensatieketel, €3000 meer. Koppelt u een zonneboiler aan een bestaande ketel of warmtepomp, dan betaalt u al snel €5.000 meer.
De terugverdientijd van een zonneboiler is lastig in te schatten en hangt af van meerdere factoren. Deze varieert van vijf tot vijftig jaar, het is dus belangrijk dat u zich van te voren goed laat adviseren.

Heeft u een dak waar geregeld schaduw op valt, dan zijn PV-panelen geen optie. Bij een zonneboilerinstallatie is gedeeltelijke schaduwval geen probleem.
Zonnecollectoren nemen voor dezelfde energieopbrengst beduidend minder ruimte in dan PV-panelen.


Gratis 6 prijsoffertes

40% besparen!

Laat een reactie achter, vinden we leuk!